Bảng giá Dự toán chi phí Hỗ trợ trả góp Hướng dẫn thủ tục
Grand i10
Grand i10
Dự toán chi phí
Grand i10 1.0MT/BASE (bản taxi) 00 VNĐ
Grand i10 1.0MT (bản gia đình) 00 VNĐ
Grand i10 1.0AT 00 VNĐ
Grand i10 1.2 AT 00 VNĐ
Elantra
Elantra
Dự toán chi phí
Elantra 1.6 A/T - New 00 VNĐ
Elantra 1.6 M/T - New 00 VNĐ
Elantra Sport
Elantra Sport
Dự toán chi phí
Tucson 2017
Tucson 2017
Dự toán chi phí
Tucson 2.0 A/T 2WD 00 VNĐ
Santa Fe
Santa Fe
Dự toán chi phí
Santa Fe 2015 2.4 Xăng đặc biệt 4WD 00 VNĐ
Santa Fe 2015 2.4 Xăng thường 2WD 00 VNĐ
Santa Fe 2015 2.2 Dầu đặc biệt 4WD 00 VNĐ
Santa Fe 2015 2.2 Dầu thường 2WD 00 VNĐ
Santa Fe 2015 5 chỗ Máy dầu 2.2l 00 VNĐ
Santa Fe 2015 5 chỗ Máy xăng 2.4l 00 VNĐ
i20 Active
i20 Active
Dự toán chi phí
I20 Active 1.4 AT 00 VNĐ
Grand i10 sedan
Grand i10 sedan
Dự toán chi phí
Grand I10 sedan 1.2 MT base 00 VNĐ
Grand I10 sedan 1.2 MT 00 VNĐ
Sonata
Sonata
Dự toán chi phí
Sonata 2.0 AT 2015 00 VNĐ
Accent 5 cửa
Accent 5 cửa
Dự toán chi phí
Accent 5 cửa 1.4 A/T 2015 00 VNĐ
Accent
Accent
Dự toán chi phí
Accent blue 1.4 MT 00 VNĐ
Accent blue 1.4 AT 00 VNĐ
Starex (H1)
Starex (H1)
Dự toán chi phí
Starex 2.4 M/T 6 chỗ 00 VNĐ
Starex 2.5 M/T 6 chỗ 00 VNĐ
Santa Fe chở tiền
Santa Fe chở tiền
Dự toán chi phí
Santa fe chở tiền 00 VNĐ
Starex chở tiền
Starex chở tiền
Dự toán chi phí
Starex 2.4 M/T 9 chỗ (máy xăng) 00 VNĐ
Starex 2.5 M/T 9 chỗ (máy dầu) 00 VNĐ
Starex cứu thương
Starex cứu thương
Dự toán chi phí
Starex Cứu thương 2.4 M/T (máy xăng) 00 VNĐ
Starex Cứu thương 2.5 M/T (máy dầu) 00 VNĐ
Creta
Creta
Dự toán chi phí
Porter 150
Porter 150
Dự toán chi phí
Accent 2018
Accent 2018
Dự toán chi phí

0911 371 666